მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის ახალი ასორტიმენტი<
  • # 1

მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის ახალი ასორტიმენტი

  • გულნარა ხეცურიანი, მანანა ქარჩავა, ქეთევან ბანძელაძე
ქალაქ ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მონიტორინგი და მხატვრულ-ესთეტიკური იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები<
  • # 1

ქალაქ ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მონიტორინგი და

  • რამაზ კილაძე, ეთერ ბენიზე, ეკატერინე გუბელაძე, იზა ოჩხრიკიძე