ახალი ფუნგიციდების გამოყენება ვაზის ჭრაქის (Plasmopara viticola) წინააღმდეგ<
  • # 1(3)

ახალი ფუნგიციდების გამოყენება ვაზის ჭრაქის (Plasmopara viticola) წინააღმდეგ

  • ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი, მაკა ყუბანეიშვილი