მენეჯერის ლიდერობა და პერსონალის გუნდურობა<
  • # 1

მენეჯერის ლიდერობა და პერსონალის გუნდურობა

  • ემზარ ჯულაყიძე, შალვა ჯულაყიძე