ფეხსაცმლის რაციონალური ზომითი სისტემის სემუსავება<
  • # 1

ფეხსაცმლის რაციონალური ზომითი სისტემის სემუსავება

  • ავთანდილ ქათამაძე, მაია გრძელიძე
უძრავი მრავალფენიანი საფეიქრო გარსების არმირების მეთოდი<
  • # 1(5)

უძრავი მრავალფენიანი საფეიქრო გარსების არმირების მეთოდი

  • მერაბ დათუაშვილი, ნინო დოლიძე, ირინე ჩარკვიანი, ირინა უგრეხელიძე