ზოლურად მოხნულში ბოსტნეული კულტურების მოყვანის ინდუსტრიული ტექნოლოგია<
  • # 2(6)

ზოლურად მოხნულში ბოსტნეული კულტურების მოყვანის ინდუსტრიული ტექნოლოგია

  • ალბერტ სამადალაშვილი, ტარიელ მოდებაძე, ალექსანდრე ლომიძე, გიორგი სამადალაშვილი
საწარმოო ნარჩენებისაგან ბოჭკოს წარმომქმნელი მინის მიღება  და თვისებების კვლევა<
  • # 2(6)

საწარმოო ნარჩენებისაგან ბოჭკოს წარმომქმნელი მინის მიღება და თვისებების კვლევა

  • ემირ ბაკურაძე, ბადრი ზივზივაძე, კახაბერ ბაკურაძე, ზინაიდა ვადაჭკორია, ნანული აბესაძე
წყალმომარაგების სისტემის ავტომატიზაცია<
  • # 2(6)

წყალმომარაგების სისტემის ავტომატიზაცია

  • ავთანდილ ბარდაველიძე, ირაკლი ბაშელეიშვილი, ხათუნა ბარდაველიძე