სივრცის  ფუნქციების წარმოდგენისა  და ნულოვანი სიმრავლეების შესახებ<
  • # 2(6)

სივრცის ფუნქციების წარმოდგენისა და ნულოვანი სიმრავლეების შესახებ

  • გიგლა ონიანი, გიორგი თეთვაძე, ლამარა ციბაძე