ანტიკარდიოლიპინური აუტოანტისხეულების კორელაცია სპონტანურ აბორტებთან<
  • # 1

ანტიკარდიოლიპინური აუტოანტისხეულების კორელაცია სპონტანურ აბორტებთან

  • ნანა შავლაყაძე, ბელა ფურცხვანიძე, ლალი ჩხიკვაძე
ატიპიური ხალები, მელანომები, კვლევისა და მკურნალობის მეთოდები<
  • # 9

ატიპიური ხალები, მელანომები, კვლევისა და მკურნალობის მეთოდები

  • გუგული ჩხობაძე, ნათია არაბიძე, ბერდია ბერძენიშვილი
კორელაციები ტროფოლოგიის სტატუსსა და დაავადების ძირითად მახასიათებლებს შორის ბილიარული გენეზის ქრონიკული პანკრეატიტით პაციენტებში<
  • # 2(8)

კორელაციები ტროფოლოგიის სტატუსსა და დაავადების ძირითად მახასიათებლებს შორის ბილიარული გენეზის

  • ლილია ბაბინეტს, იულია კოტსაბა, კატერინა კიტსაი, ირინა ჰალაბიტსკა, ქეთევან ჯუღელი