სივრცის  ფუნქციების წარმოდგენისა  და ნულოვანი სიმრავლეების შესახებ<
  • # 2(6)

სივრცის ფუნქციების წარმოდგენისა და ნულოვანი სიმრავლეების შესახებ

  • გიგლა ონიანი, გიორგი თეთვაძე, ლამარა ციბაძე
ზოლურად მოხნულში ბოსტნეული კულტურების მოყვანის ინდუსტრიული ტექნოლოგია<
  • # 2(6)

ზოლურად მოხნულში ბოსტნეული კულტურების მოყვანის ინდუსტრიული ტექნოლოგია

  • ალბერტ სამადალაშვილი, ტარიელ მოდებაძე, ალექსანდრე ლომიძე, გიორგი სამადალაშვილი