• # 2(6)

წყალმომარაგების სისტემის ავტომატიზაცია

ნაშრომში წარმოდგენილია წყალმომარაგების სისტემის ავტომატიზაცია: რეზერვუარში წყლის მიწოდების და დონის ავტომატრური მართვის ციფრული სისტემა PIC სერიის მიკროკონტროლერების გამოყენებით.