ჩამოტვირთვა

ლიტერატურული სიზმარი ოვიდიუსის "მეტამორფოზებში"

ნინო დევიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება