ჩამოტვირთვა

საფოს "მუზის მსახურთა სახლი", როგორც ქალთა პირველი საგანმანათლებლო კერა

ვერა წერეთელი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება