ჩამოტვირთვა

ფაზისში დაარსებული იდუმალმეტყველების რიტორიკული სკოლის საიდუმლოება მითიური არგონავტიკის კვალდაკვალ

ბადრი ფორჩხიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება