ჩამოტვირთვა

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სტრატეგიული მნიშვნელობა

დემურ ჩომახიძე, ლალი ზივზივაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება