ჩამოტვირთვა

ქალაქის ტერიტორიაზე რადიაციული დაბინძურებისა და პასიური მინარევების ატმოსფერული გადატანის 3D დინამიური მოდელირების ზოგიერთი საკითხი

გიორგი ჩირაძე, ზაზა მარდალეიშვილი, მაკა ხეცურიანი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება