ჩამოტვირთვა

ავტორის პრობლემა ნატალი საროტის "ოქროს ნაყოფში"

ნინო ბუაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება