ჩამოტვირთვა

კოლოიდური ხსნარების ფილტრაციის უნარისგამოკვლევა კომპიუტერული პროგრამით

სტატიაში განხილულია ლუდის, ღვინოების, ყურძნისა და სხვადასხვა ხილის წვენების საწარმოო მიკროფილტრაციის პროცესებისათვის მემბრანების შერჩევა ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე კომპიუტერის გამოყენებით. დამუშავებულია ბლოკსქემა და პროგრამა პერსონალური კომპიუტერისათვის, რომელიც ადგენს თუ რა სახის ფილტრაცია მიმდინარეობს ამა თუ იმ მემბრანაზე. საწარმოო მიკროფილტრაციის ეფექტური წარმართვისათვის მისაღებია ის მემბრანა, რომელზედაც მიმდინარეობს ფილტრაცია ნალექის წარმოქმნით. ამ შემთხვევაში ნაკადის ჰიდროდინამიკის რეგულირებით შესაძლებელია ფილტრაციის მუდმივი სიჩქარის შენარჩუნება და კონცენტრაციული პოლიარიზაციის შემცირება პულსირებული წნევის მოქმედებით, რაც მემბრანების გაღწევადობას საშუალოდ 70%-ით ზრდის.

შალვა ცაგარეიშვილი, მეგი აფრიდონიძე, შოთა რუხაძე, ნოდარ მარდალეიშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება