ჩამოტვირთვა

ცვლილებებისადმი დამოკიდებულება ინოვაციაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციებში

სტატიაში განხილულია ცვლილებებისადმი ადამიანთა დამოკიდებულება მათი რეაქციის მიხედვით. ნათქვამია, რომ ადამიანის დამოკიდებულება ცვლილებებისადმი მრავალი ფაქტორითაა განპირობებული და მენეჯერს, რომელსაც სურს სიახლის დანერგვა უნდა იცოდეს ამ ფარული ფაქტორების შესახებ. პასუხია გაცემული ისეთ კითხვებზე, როგორებიცაა: რატომ ეწინააღმდეგებიან ცვლილებებს? როგორ შევასუსტოთ ცვლილებების წინააღმდეგობა? რა მოვიმოქმედოთ ორგანიზაციული ცვლილებების ეფექტურად რეალიზებისათვის?

ნანა ლუხუტაშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება