ჩამოტვირთვა

სახელმწიფოებრივი აზროვნების გაკვეთილები სალუსტიუსისგან (გიუს სალუსტიუს კრისპუსი. წერილები იულიუს კეისარს სახელმწიფო მოწყობის შესახებ)

ნაშრომი ეხება გაიუს სალუსტიუს კრისპუსის კეისრისადმი მიწერილ ორ ნაკლებად ცნობილ წერილს, მის წარმომავლობას, უძველეს ვერსიებს, სადავოდ ქცეულ ავტორობის საკითხს, რაც მთავარია, იმ რჩევებს, რომლებსაც სალუსტიუსი აძლევს კეისარს სახელმწიფოს მოწყობის შესახებ და რომელთაც ჯერ კიდევ არ დაუკარგავთ აქტუალობა.

ნინო ჩიხლაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება