ჩამოტვირთვა

ზედსართავი სახელებით გამოხატული მუდმივი ეპითეტები ანტიკურ ეპიკურ პოეზიაში (ჰომეროსი, აპოლონიოსი, ვერგილიუსი)

ეპითეტი ანტიკურ ეპიკურ პოეზიაში წარმოადგენს მხატვრული სახის საიდენტიფიკაციო ძირითად საშუალებას. ჰომეროსის, აპოლონიოსისა და ვერგილიუსის შემოქმედებაში გამოყენებულ ათასობით ეპითეტს შორის ვხვდებით ზედსართავი სახელებით წარმოდგენილ მუდმივ ეპითეტებს, რომლებსაც მხატვრული სახის ფორმირებაში განსაკუთრებული როლი აქვთ. ამგვარი ეპითეტები, ერთი მხრივ, აყალიბებენ სუბიექტურ დამოკიდებულებას აღსაწერის მიმართ და მეორე მხრივ, განაწყობენ მკითხველს ემოციურად ტექსტში აღწერილი სიტუაციის შესაბამისად.

ნათია არველაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება