ჩამოტვირთვა

მართლმადიდებლური ეკლესიის როლი თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს პოლიტიკური მოდერნიზაციის პროცესში

პოლიტიკურ სივრცეში ინსტიტუციურმა და იდეოლოგიურმა კრიზისმა პოლიტიკურ აქტორთა ერთგვარი გადაჯგუფება გამოიწვია. პოლიტიკურ ველზე ინსტიტუციურ
და იდეოლოგიურ აქტორად ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია მოგვევლინა, რომელმაც თავის თავზე აიღო ქართული გენეტიკური ღირებულებითი და ინტელექტუალური პოტენციალის დაცვა და მისი შემოქმედებითი თვითგადარჩენა. პოსტსაბჭოთა სივცრეში და მათ შორის საქართველოში, ავტორიტარული რეჟიმის თვითდამკვიდრების მცდელობებმა რელიგიური ფაქტორის როლის გაზრდა გამოიწვია; შეიმჩნევა რელიგიური ლიდერების ავტორიტეტის ზრდა და გარკვეულწილად, პოლიტიკურ პროცესში აქტიურობა. ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ასეთ ავტორიტეტად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II მიაჩნიათ

თამთა ჭეიშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება