ჩამოტვირთვა

ფერადი ყურძნის მეორადი რესურსებიდან სამკურნალოპრევენციული კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგია

ნაშრომში განხილულია ძლიერი ანტიოქსიდანტური აქტივობის, პოლიფენოლური, სამკურნალო-პრევენციული საკვები კონცენტრატის წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება იმერეთის მევენახეობა-მეღვინეობის ზონაში კულტივირებული „ზეიმბერის“ („ზეიბელ 5455“) წითელი ყურძნის ეკო-ნედლეულიდან და საირმის ხეობაში ველურად მზარდი ასკილის კენკრის ნაყოფიდან.

გულადი თხილაიშვილი, თემურ ღვინიანიძე, აკაკი მეტრეველი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება