ჩამოტვირთვა

პირველწყაროს შემოქმედებითი ტრანსფორმაცია თანამედროვე სამოსში

სტატიაში განხილულია თანამედროვე ტანსაცმელში ტრადიციული სამოსის ელემენტების გამოყენების შესაძლებლობები და მნიშვნელობა. აქცენტი გაკეთებულია ეთნო სტილის მნიშვნელობასა და თანამედროვე სამოსში მისი ტრანსფორმირების და გამოყენების ხერხებსა და საშუალებებზე. ქალის სამოსის შექმნილ კოლექციას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მარტო გამოყენების თვალსაზრისით არამედ ქართული ტრადიციული სამოსის პოპულარიზაციისათვის.

ხათუნა დარსაველიძე, ნინო დოლიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება