ჩამოტვირთვა

ფორთოხლის წვენის სასმელი მემბრანული პროცესების გამოყენებით

სტატიაში წარმოდგენილია ფორთოხლის ჯიშის „ადგილობრივი“, ნატურალური წვენიდან სასმელის მიღება მემბრანული ტექნოლოგიის გამოყენებით. შემუშავდა სასმელის რეცეპტურა. დამზადდა და ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად შერჩეული იქნა პოლიმერული მიკროფილტრაციული ფტოროპლასტის მემბრანა, საჭირო ზომის დიამეტრის ფორებით. მიღებული სასმელი არის ნატურალური და შეიძლება დავამზადოთ, როგორც წყნარი ისე გაზირებული, რომელიც არ შეიცავს სინთეზურ დანამატებს, ხელოვნურ არომატიზატორებს, საღებავებს, სტაბილიზატორებს.

იამზე ჩხარტიშვილი, რაულ გოცირიძე, დოდო აბულაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება