ჩამოტვირთვა

ზოგიერთი მონაცემი ვაშლის ნაყოფის შენახვის შესახებ

ვაშლი სუპერხილად ითვლება. ვაშლი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი და სასარგებლოა, რადგან მას განსაკუთრებული თვისებები აქვს. იგი ჰექტინების ბუნებრივი წყაროა,მინერალებიდან ვაშლი შეიცავს კალიუმს, ფოსფორს, კალციუმს, მაგნიუმს, ნატრიუმს და განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით რკინას, ვიტამინებიდან - C, E, B1, B2, B6, PP ვიტამინებს, კაროტინსა და ფოლიუმის მჟავას. ჩვენს კვლევაში ძირითადი ყურადღება ეთმობა ვაშლის ნაყოფების შენახვის შესწავლას ჯიშზე და მოყვანის რაიონზე დამოკიდებულებით. მიღებული მონაცემების საფუძველზე დავასკვენით, რომ ვაშლის ზამთრის ჯიშები საქართველოს აღმოსავლეთის ზონიდან შეიძლება გამოვიყენოთ ხანგრძლივი შენახვისათვის.

ქეთევან კინწურაშვილი, ნანა გოგიშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება