ჩამოტვირთვა

ლუციუს ანეუს სენეკას ცხოვრებისა და შემოქმედების რამდენიმე ასპექტის შესახებ

სტატია ეხება ლუციუს ანეუს სენეკას (ძვ.წ.4-ახ.წ.65) ცხოვრებისა და შემოქმედების რამდენიმე, დღემდე შედარებით უცნობ ასპექტებს ცხოვრების სტილზე, ფილოსოფიურ შეხედულებებზე და ყველაფერ იმაზე, რამაც განაპირობა მისი დაინტერესება სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხებით.

ნინო ჩიხლაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება