ჩამოტვირთვა

მარწყვის წარმოება და მისი მდგომარეობა საქართველოში

სტატიაში განხილულია მარწყვის, როგორც ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით მდიდარი საკვები პროდუქტის, სასარგებლო თვისებები და გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე; ჩატარებულია მსოფლიოში მისი გავრცელების და მოყვანის ანალიზი ქვეყნების მიხედვით; დახასიათებულია მარწყვის სახეობები და სორტიმენტი; ნაჩვენებია სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა მარწყვის ხარისხზე და მის შენარჩუნებაზე; განხილულია მარწყვის შენახვისა და გადამუშავების თანამედროვე თექნოლოგიები, ასევე გაყინვის და სუბლიმაციური შრობის გავლენა მის სამომხმარებლო თვისებებზე, გაანალიზებულია კვების მრეწველობაში კენკრის გამოყენება-გადამუშავების მიმართულებები. შესწავლილია საქართველოში მარწყვის მოყვანის მდგომარეობა და შესაბამისი სამომხმარებლო ბაზარი; ჩამოყალიბებულია მარწყვის წარმოების ზრდის ძირითადი ფაქტორები.

ნატალია ცქიტიშვილი, როლანდ კოპალიანი, დოდო თავდიდიშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება