ჩამოტვირთვა

გრაფი დე ვოგის მოგზაურობა ქუთაისში

ცნობლიმა ფრანგმა მოგზაურმა ეუჟინ მელქიორ დე ვოგმა 1875-1882 წწ. იმოგზაურა საქართველოში და საინტერესო ცნობები გამოაქვეყნა ამერიკის შეერტებულ შტატების პრესაში. გრაფის პუბლიკაცია ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ შესწავლილი და ქართულ ენაზე თარგმნილი. მწერალი საინტერესო ცნობებს გვაწვდის იმდროინდელ საქართველოს შესახებ, რაც საშუალებას გვაძლევს, კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ იმდორინდელი ისტორია, კულტურა, ეთნოგრაფია, ყოფა-ცხოვრება, ჩაცმულობა, და ა.შ. სტატიას თან ერთვის თარგმანი, რომელიც ეხება ქუთაისს და ქვეყნდება პირველად.

გიორგი ჭიჭინაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება