ჩამოტვირთვა

ყურძნის წიპწის გადამუშავების პროდუქტებისგამოყენების პერსპექტივები საქართველოში

განხილულია ყურძნის წიპწისა და მისი გადამუშავების პროდუქტების კვებითი ღირებულება და მისი მნიშვნელობა ადამიანის ორგანიზმისათვის, ამ მიმართულებით ამჟამად საქართველოში მოქმედი საწარმოებში ყურძნის წიპწის გადამუშავების პროდუქტების, მათ შორის ე.წ. წიპწის „კოპტონის“ გამოყენების პერსპექტივები.

გულნარა ხეცურიანი, თამარ ჩომახიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება