ჩამოტვირთვა

სოკრატული ფილოსოფია, როგორც ცხოვრების გზა. შენიშვნები პლატონის მიერ სოკრატეს Bodishis შესახებ

სოკრატე თავის თანამოქალაქეებს გამოცდას უწყობს. იგი იცავს საკუთარ "გამოკითხვასა და გამოკვლევას" და ამტკიცებს, რომ ღმერთმა მას უბრძანა "ეცხოვრა
ფილოსოფოსის ცხოვრებით, საკუთარი თავის და სხვების გამოკვლევა" (28e4-6). სოკრატესთვის ფილოსოფიური შეკითხვების დასმა და რწმენის გამოკვლევა ცხოვრების წესია და ”გაუცნობიერებელი ცხოვრება არ ღირს” (37e3-38a7). სოკრატეს ცხოვრების გამოკვლევის ორი გადამწყვეტი ელემენტია, როგორც ამ ნაშრომში უნდა ავხსნათ, სულზე ზრუნვა და აზრებზე ზრუნვა.

იორგ ჰარდი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება