ჩამოტვირთვა

„ქართული ლექსიკონი“, ანუ „სიტყვის კონა“ - ქართული ლექსიკოგრაფიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლი

სტატიაში გაანალიზებულია გამოჩენილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის
სულხან–საბა ორბელიანის ლიტერატურული მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი ძეგლი -
„ქართული ლექსიკონი“, წარმოჩენილია ლექსიკონის აგების პრინციპები, თავისებურებები
და სხვა სპეციფიკური საკითხები. ყურადღებაა გამახვილებული იმ ასპექტებზე, რომლებიც
დღემდე უნარჩუნებს მას აქტუალურობას და არამხოლოდ ქართული ლექსიკოგრაფიის
მნიშვნელოვან ძეგლად აქცევს, არამედ განსაკუთრებულ ადგილს უმკვიდრებს ქართული
კულტურის ისტორიაში.

ლეილა აბზიანიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება