ჩამოტვირთვა

მწვანე ჩაის ფენოლური ნაერთების გავლენა ქერის ალაოს პეროქსიდაზას აქტივობაზე

შესწავლილია ჩაის ფოთლის ფენოლური ნაერთების გავლენა ქერის ალაოს პეროქსიდაზას აქტივობაზე. ნაჩვენებია რომ ჩაის ფოთლის ფენოლური ნაერთები აინჰიბირებენ ქერის ალაოს პეროქსიდაზას. ქერის ალაოს პეროქსიდაზას სრული ინჰიბირება მიიღწევა ფენოლური ნაერთების 0,004მგ/მლ კონცენტრაციით და მა-ტების შემთხვევაში. დადგენილია ჩაის ფენოლური ნაერთებით ქერის ალაოსპე-როქსიდაზას ინჰიბირების არაკონკურენტული ხასიათი.

მაყვალა ფრუიძე, ეკატერინე ბენდელიანი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება