ჩამოტვირთვა

დირიხლეს ამოცანის გადაწყვეტის გამოკვლევა არაწრფივი თბოცვლის სტაციონარული რეჟიმის დისპერსიულ ფენაში თბური გამოსხივების გათვალისწინებით

თეიმურაზ სურგულაძე,­­­ თეიმურაზ მოდებაძე­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება