ჩამოტვირთვა

მახლობელ არეთა კვაზიკონფორმალურად ამსახავი ფუნქციების სასაზღვრო მნიშვნელობების შეფასების შესახებ

ორადბმული მახლობელი არეების-სიახლოვის მიხედვით შეფასებულია აღნიშნული არეების კანონიკურ არეებზე კვაზიკონფორმულად გადამსახავი ფუნქციების სასაზღვრო მნიშვნელობების სიახლოვე.

ერეკლე ჯაფარიძე, ლელა ზივზივაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება