ჩამოტვირთვა

ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის ადე­ნო­მე­ბის კლი­ნი­კის, დი­აგ­ნოს­ტი­კი­სა და ქი­რურ­გი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის სა­კი­თხე­ბი

ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის ადე­ნო­მა წარ­მო­ა­დენს ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის ფო­ლი­კულუ­რი ეპი­თე­ლის­გან (უ­მე­ტე­სად A უჯ­რე­დე­ბის­გან)­­და აქ­სი­ლო­ფი­ლუ­რი უჯ­რედე­ბის­გან (B უჯ­რე­დო­ვა­ნი ადე­ნო­მა) წარ­მოქ­მნილ კე­თილ­თვი­სე­ბი­ან სიმ­სივ­ნეს­. ჩვენ ვფლობთ ადე­ნო­მა­ტო­ზი­უ­რი ჩიყ­ვით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი 250 ავად­მყო­ფის მკურნა­ლო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბას, რო­მელ­თაც ჩვენს ცენ­ტრში 2002-2012წწ.ში ჩა­უ­ტარ­დათ ქი­რურ­გი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა, ავად­მყოფ­თა შო­რის იყო 40 მა­მა­კა­ცი და 210 ქა­ლი. ამათ­გან 35 (14%) შეყ­ვა­ნი­ლია ტოქ­სი­უ­რი ადე­ნო­მით და­ა­ვა­დე­ბულ­თა ჯგუფ­ში, ხო­ლო 215 (86%) --ე­უ­თი­რე­ო­ი­დუ­ლი ადე­ნო­მე­ბის ჯგუფ­ში.

ბო­რის ­­ჩაკ­ვე­ტა­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება