ჩამოტვირთვა

მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის და­ზი­ა­ნე­ბა ღვიძ­ლის ცი­რო­ზე­ბის დროს

კვლე­ვის მი­ზა­ნია მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბის კლი­ნი­კო-­მორ­ფო­ლო­გიუ­რი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის გან­საზ­ღვრა და ზო­გი­ერ­თი მე­ქა­ნიზ­მე­ბის და­ზუს­ტე­ბა ღვიძ­ლის ცი­რო­ზე­ბის დროს. გა­მოკ­ვლე­უ­ლ იქ­ნა სხვა­დას­ხვა კლა­სის ღვიძ­ლის ცი­რო­ზით დაავადებული პაციენტი 90 პრო­ცენ­ტი. გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლ იქ­ნა კლა­სიკუ­რი, ენ­დოს­კო­პი­უ­რი, მორ­ფო­ლო­გი­უ­რი, იმუ­ნო­ჰის­ტო­ქი­მი­უ­რი კვლე­ვის მეთო­დე­ბი.

ლა­გი გვე­ტა­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება