ჩამოტვირთვა

ქარ­თვე­ლე­ბი და კავ­კა­სი­ის ხალ­ხე­ბი ორ­ჰან ფა­მუ­ქის რო­მან­ში „მე წი­თე­ლი მქვი­ა“

ორჰან ფამუქის რომანში „მე წითელი მქვია“ მოქმედება საუკუნეების მიღმაა გადატანილი, მაგრამ საკაცობრიო პრობლემების წარმოსახვის ახალი ფორმით იგი
თანამედროვეობას უკავშირდება. ნაწარმოების ძირითადი მამოძრავებელი მიმართულება აზიური და ევროპული კულტურის ურთიერთშეპირისპირება, მათი სინთეზირების პროცესია. მოვლენებიც, ძირითადად, აზია-ევროპის სივრცეშია განფენილი. მწერალი მეტ-ნაკლებად ეხება კავკასიის ხალხებს და ქართველებსაც. ეს ეპიზოდური ფრაგმენტები მეზობელი ხალხისადმე გარკვეული ყურადღების მიმანიშნებელი და იმის დასტურია, რომ მწერალი იცნობს მათ და მის წარმოსახვაში მათი სახეები მეტ-ნაკლებად დომინირებენ.

ნა­ზი ხე­ლა­ი­ა, თენ­გიზ გუმ­ბე­რი­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება