ჩამოტვირთვა

შერ­ვუდ ან­დერ­სო­ნის რო­ლი ამე­რი­კუ­ლი ნო­ვე­ლის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში

სტა­ტია ეხე­ბა ერ­თ–ერ­თი გა­მორ­ჩე­უ­ლი ამე­რი­კე­ლი მწერ­ლის, შერ­ვუდ ან­დერსო­ნის, წვლილს ქვე­ყა­ნა­ში ეროვ­ნულ ჟან­რად შე­რა­ცხუ­ლი ნო­ვე­ლის გან­ვი­თა­რება­ში. ზო­გა­და­დაა მი­მო­ხი­ლუ­ლი ამე­რი­კუ­ლი ნო­ვე­ლი­სათ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა­ნი და გავ­ლე­ნე­ბი. მო­ცე­მუ­ლია ან­დერ­სო­ნი­სე­უ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბი­სა და მი­სე­უ­ლი მხატ­ვრუ­ლი სტი­ლის ანა­ლი­ზი. სა­უ­ბა­რი ეხე­ბა მწერ­ლი­სათ­ვის და­მა­ხასი­ა­თე­ბელ თე­მა­ტი­კა­საც, ნო­ვა­ტო­რულ მხატ­ვრულ ენა­საც და მხატ­ვრულ სა­ხე­თა თა­ვი­სე­ბურ გა­ლე­რე­ა­საც. ყო­ვე­ლი­ვე ამის შე­დე­გად ნაჩ­ვე­ნე­ბი­ა, რომ შერ­ვუდ ანდერ­სონ­მა ყუ­რა­დღე­ბა სი­უ­ჟე­ტი­დან პერ­სო­ნაჟ­თა ში­ნა­გან სამ­ყა­რო­ზე გა­და­ი­ტა­ნა, და­ამ­კვიდ­რა მშობ­ლი­ურ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში უსი­უ­ჟე­ტო ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ნო­ვე­ლა და მნიშ­ვნე­ლო­ვან­წი­ლად გან­საზ­ღვრა ამე­რი­კუ­ლი ეროვ­ნუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის შემ­დგო­მი გან­ვი­თა­რე­ბა.

ნა­თია ქვა­ჩა­კი­ძე­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება