ჩამოტვირთვა

„საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის ამერიკული საბჭო“ – ქართველ ემიგრანტთა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ორგანიზაცია

ქალაქ ნიუ-იორკში გასული საუკუნის 50-60-იან წლებში გამომავალ ქართულ პერიოდულ ორგანოებზე: საინფორმაციო ბიულეტენ „ცნობის ფურცელზე“ და გაზეთ “ჩვენს გზასა“ და სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაზე დაყრდნობით, ნაშრომში წარმოჩენილია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართველ ემიგრანტთა მიერ 1952 წელს დაარსებული და 60-იან წლებამდე მოქმედი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ორგანიზაციის - “საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის ამერიკული საბჭოს” ისტორიის ნაკლებად ცნობილი მხარეები.

ოთარ ნიკოლეიშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება