ჩამოტვირთვა

საგანთაშორისი კავშირების რეალიზება გეომეტრიული აგებების სწავლებისას

სტატიაში საუბარია გეომეტრიულ აგებებზე, კერძოდ კი მონაკვეთის ე. წ. “ოქროს კვეთაზე” ფარგლისა და სახაზავის საშუალებით და ამ მასალის საგანთაშორისი კავშირების რეალიზებაზე. ყურადღებაა გამახვილებული, თუ რა გამოყენება აქვს მას ხელოვნებასა და მეცნიერებაში. “ოქროს კვეთის” შესაწვლის შედეგად მოსწავლეები მოიპოვებენ სათანადო ინფორმაციას მათემატიკაზე, ისტორიაზე, ლიტერატურაზე, მუსიკაზე, არქიტექტურაზე, გარემომცველ ბუნებასა და ბუნების მოვლენებზე.

მანანა ზივზივაძე-ნიკოლეიშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება