ჩამოტვირთვა

საპროცესო შეთანხმების ანგლო-ამერიკული სისტემა

სტატია ეხება საპროცესო შეთანხმების ისტორიულ ასპექტებს ანგლო-ამერიკულ ქვეყნებში, სადაც ამ უნსტიტუტს განვლილი აქვს განვითარების სხვადასხვა ისტორიული გზა, მოხდა რეგულაციების ჩამოყალიბება, სამართლის წყაროებისა და კანონების დახვეწა ეროვნული ტრადიციების, ეთიკისა და კულტურის გათვალისწინებით. სასამართლომდე თანამშრომლობის და ურთიერთ შეთანხმების ინსტიტუტი ჩვენს ქვეყანაში ახალი ნოვაციაა. ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ იგი იდენტური და ანალოგიურია ანგლო-ამერიკულ სამართლებრივ სისტემასთან.

კობა ჩიხლაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება