ჩამოტვირთვა

ფაუსტის სახის რეცეფციისათვის ბუზონის ოპერაში "დოქტორი ფაუსტი"

სტატიაში გაანალიზებულია ბუზონის ოპერის „დოქტორ ფაუსტის“ ლიბრეტოზე ზიმროკის თოჯინური პიესის, გოეთეს „ფაუსტისა“ და ნიცშეს „ზარატუსტრას“ ზეგავლენები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ლიბრეტოს ფინალს, რომელიც ნიცშეანური ხასიათისაა.

ნანული კაკაურიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება