ჩამოტვირთვა

ვინაც ათენში დაუფარავად მხოლოდ სიმართლე ილაპარაკა“ (არისტოფანეს პოლიტიკური კომედიები)

სტატია ერთი კონკრეტული შემოქმედის, არისტოფანეს, კომედიების საფუძველზე აჩვენებს, რა როლის შესრულება შეუძლია ლიტერატურასა და თეატრს ქვეყანაში, სადაც გამწვავებული სიტუაციები და პოლიტიკური აქტივობები ჩვეულებრივი მოვლენაა, როგორ შეაქვს პოეტს თავისი მართალი სიტყვით კორექტურა ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; როგორ ახერხებდა არისტოფანე ძვ. წ. მე-5 საუკუნის საბერძნეთში „დაუფარავად მხოლოდ სიმართლე ელაპარაკა“.

ნინო ჩიხლაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება