ჩამოტვირთვა

პოსტმოდერნიზმი მუსიკაში: ალფრედ შნიტკე და გია ყანჩელი

ირინა სარუხანოვა

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება