ჩამოტვირთვა

ოპტიმიზაციის პარამეტრების კვლევა სახამებელ მანქანაზე ШБ-9/140

ომარ ფურცხვანიძე, ნანული აბესაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება