ჩამოტვირთვა

დადუღებული ლითონის პლასტიკური დეფორმაცია, როგორც ბზარების ტიპის დეფექტების აღმოფხვრის საშუალება

გულმირა ბულეკბაევა, პარმენ ყიფიანი, ომარ კიკვიძე, სვეტლანა მინდაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება