ჩამოტვირთვა

უშიშარი მარკუს პაკუვიუსი

ჩვენ კარგა ხანია ვიკვლევთ შიშისა და წყენის ფაქტორს ანტიკურ დრამაში, მაგრამ არიან ავტორები, რომელთა ნაწარმოებები ჩვენამდე საკმაოდ ფრაგმენტულად არის მოღწეული იმისათვის, რომ მათგან ჩვენთვის საინტერესო პრობლემასთან დაკავშირებით რაიმე დეტალური ინფორმაცია მივიღოთ. არც ის გვინდოდა, რომ ამ შედარებით უცნობი დრამატურგებისთვის საერთოდ აგვევლო გვერდი. მაშინ საკითხს ცოტა სხვა კუთხით შევხედეთ და შევეცადეთ, თავად ავტორების შიშთან დამოკიდებულებაზე, უფრო სწორად, უშიშრობაზე გაგვემახვილებინა ყურადღება. ერთ-ერთი მათგანია რომაელი მარკუს პაკუვიუსი, რომლის, მაშინდელი დროისთვის (ძვ. წ. I ს.), თამამ ინოვაციებსაც ეძღვნება წინამდებარე ნაშრომი.

მარიამ ნემსაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება