ჩამოტვირთვა

აკა­კი წე­რეთ­ლის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში და­ცუ­ლი XV-XVIII სს.–ის ლა­თი­ნუ­რე­ნო­ვა­ნი ძველ­ნა­ბეჭ­დე­ბი

სტა­ტია ეხე­ბა უკა­ნას­კნელ წლებ­ში აკა­კი წე­რეთ­ლის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სამეც­ნი­ე­რო ბიბ­ლი­ო­თე­კებ­ში და­ცუ­ლი, XV-XVIII სს.-ის და­ახ­ლო­ე­ბით 1000-მდე ერ­თე­უ­ლი ლა­თი­ნუ­რე­ნო­ვა­ნი ძველ­ნა­ბეჭ­დი წიგ­ნე­ბის შეს­წავ­ლის მნიშ­ვნე­ლო­ბას, წიგ­ნე­ბის კვლე­ვის მთა­ვარ ამო­ცა­ნებს, მო­სა­ლოდ­ნელ შე­დე­გებ­სა და მო­მა­ვა­ლი კვლე­ვის პერ­სპექ­ტი­ვებს.

ნინო ჩიხლაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება