ჩამოტვირთვა

კორელაციები ტროფოლოგიის სტატუსსა და დაავადების ძირითად მახასიათებლებს შორის ბილიარული გენეზის ქრონიკული პანკრეატიტით პაციენტებში

ჩვენმა კორელაციურ–რეგრესიულმა ანალიზმა დაადასტურა, რომ პაციენტების ასაკი, დაავადების ხანგრძლივობა, კუჭქვეშა ჯირკვლის ფუნქციონალური შესაძლებლობები განსაზღვრული ფეკალური α –ელასტაზის დონით და ჯირკვლის სტრუქტურული მდგომარეობით (ულტრაბგერითი კვლევის კრიტერიუმებისა და ულტრაბგერითი ელასტოგრაფის მეთოდის მიხედვით) წარმოადგენს ანემიის, რკინის დეფიციტის, იმუნოდეფიციტის, ჰიპოპროტეინემიის, მინერალებისა და ვიტამინების დეფიციტის განვითარების პრედიქტორებს ქრონიკული პანკრეატიტით პაციენტებში.

ლილია ბაბინეტს, იულია კოტსაბა, კატერინა კიტსაი, ირინა ჰალაბიტსკა, ქეთევან ჯუღელი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება