ჩამოტვირთვა

ელექტროწიდური გადადნობით მიღებული საელექტროდო ლითონის გავლენა კრისტალიზაციური ბზარების წარმოქმნის პროცესზე

სტატიაში განხილულია მავნე მინარევების (გოგირდი, ფოსფორი) გავლენა შენადუღ შეერთებაში ცხელი (კრისტალიზაციური) ბზარების წარმოქმნის პროცესზე. არსებული ყველა სხვა შესაძლო გზების გარდა, შენადუღ შეერთებაში მავნე მინარევების შემცირების ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ელექტროწიდური გადადნობა. გოგირდი და ფოსფორი შენადუღ შეერთებაში ძირითადი და საელექტროდო ლითონიდან გადადის. ელექტროწიდური გადადნობის შედეგად მიღებული ლითონისაგან დამზადებული მავთული მკვეთრად ამცირებს კრისტალიზაციური ბზარების წარმოქმნის შესაძლებლობას.

პარმენ ყიფიანი, პაატა გერაძე, აკაკი კაკაურიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება