წყალმომარაგების სისტემის ავტომატიზაცია

ნაშრომში წარმოდგენილია წყალმომარაგების სისტემის ავტომატიზაცია: რეზერვუარში წყლის მიწოდების და დონის ავტომატრური მართვის ციფრული სისტემა PIC სერიის მიკროკონტროლერების გამოყენებით.

ავთანდილ ბარდაველიძე, ირაკლი ბაშელეიშვილი, ხათუნა ბარდაველიძე