სივრცის ფუნქციების წარმოდგენისა და ნულოვანი სიმრავლეების შესახებ

გიგლა ონიანი, გიორგი თეთვაძე, ლამარა ციბაძე